Folkehelseinstituttet har gjort en oppdatert vurdering av smitterisiko for mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N8) i 2021. Denne risikovurderingen erstatter forrige fra 2016.

Kilde: Folkehelseinstituttet