Det er fortsatt en risiko for spredning av fugleinfluensa i Norge. Derfor forlenger Mattilsynet tiltakene inntil videre, for å forebygge spredning av smitte.