DEBATT: Trenden vi ser med å demonisere enkelte matvarer og å sette animalske matvarer og plantemat opp mot hverandre, er ingen tjent med.

Kilde: Forskersonen.no