I en verden på vippepunktet kan ikke klimapolitikk reduseres til å få ned utslipp. Landbruk og forbruk må tilpasses naturens grenser og kretsløp.

Kilde: Nationen