Tysklands regjering har gått inn for et forbud mot å avlive daggamle hanekyllinger.

Kilde: Nationen