Mattilsynet letter ikke på restriksjonene på fjørfebesetningene, etter nye tilfeller av fugleinfluensa på villfugl.

Kilde: Norsk Landbruk