Ved nyttår vart det gjennomført eigarskifte på Olavsrosestaden Hoel Gård på Nes i Ringsaker. Da tek gardgut, Christian Fredrik Sandberg over saman med sambuaren sin, Sabine Sønstebø.

Kilde: Norsk Kulturarv