Den 8. januar varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om mistanke om fugleinfluensa hos to knoppsvaner samt en måke i Bergen kommune. Knoppsvanene ble funnet døde på isen på Lille Lungegårdsvann, mens måka ble funnet død ved Kirkebukta på Laksevåg. Høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 ble bekrefta hos begge svanene 11. januar.

Kilde: Veterinærinstituttet