Det er fremdeles en risiko for spredning av fugleinfluensa i Norge. Derfor forlenger Mattilsynet tiltakene inntil videre for å forebygge spredning av smitte. Fjørfe må fremdeles holdes inne, og det er forbudt å jakte enkelte fugler i alle fylker sør for Nordland.

Kilde: NTB