Louise Gjør og hennes gårdsutsalg i Stange Vestbygd fikk Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Innlandet.

Kilde: Bondebladet