Landbruks- og matdepartementet fastsatte 17. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2021, i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet. Omsetningsavgiften på melk reduseres med 20 øre til 10 øre per liter. Maksimalsatsene for kjøtt av sau/lam og svin senkes med 50 øre per kg til henholdsvis 3,00 og 1,50 kroner per kg. De andre omsetningsavgiftene videreføres på samme nivå som i 2020.

Kilde: Regjeringen