I kjølvannet av narasinsaken sank etterspørselen etter kylling i Norge betydelig. Kyllingprodusent Grøtvedt valgte å tenke nytt og bestemte seg for å prøve kalkunproduksjon. Dette er fugler med helt spesielle behov og en type produksjon som foreløpig er en liten næring her til lands. Det har derfor vært en reise, der veien har blitt til underveis.

Kilde: Nortura