I høst ble det for første gang påvist fugleinfluensa i Norge. Etter ni fulgedødsfall innfører nå Mattilsynet strenge tiltak i ni fylker.

Kilde: NRK