Smittsom fugleinfluensa er påvist på villfugl. Norsk Fjørfelag frykter den kan spre seg til tamfugl.

Kilde: Tidens Krav