Rogaland er vurdert som høyrisikoområde for spredning av fugleinfluensa. I Strand er det ennå mange tamme fugler som ikke er plassert under tak.

Kilde: Strandbuen