I nesten sju av ti tilsyn med fjørfebønder i fjor kom Arbeidstilsynet med en reaksjon.

Kilde: Nationen