En ny måte å sortere egg på kan gjøre det slutt på avlivingen av nyklekkede hanekylllinger.

Kilde: Bedre Gardsdrift