Mattilsynet vurderer risikoen for påvisninger av fugleinfluensa hos villfugl i nye områder og nye deler av landet som høy.

Kilde (krever innlogging): Nationen