Selv om fugleinfluensa ikke er påvist i Viken fylke, velger Mattilsynet å innføre portforbud for tamme fugler. Som et forebyggende tiltak velger derfor Midtre Sørum Gård i Hole å stenge det selvbetjente egg-utsalget sitt.

Kilde: Ringerike Blad