Det er funnet fugleinfluensa flere steder i Norge den siste uken. Nå ber Mattilsynet alle som holder fjørfe, enten de driver stort eller smått, om å ta grep for å hindre smitte mellom dyr. – Risikoen for smitte til mennesker er svært lav. For fugler derimot, er sykdommen dødelig, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Kilde: Landbruk24