27. november 2020 ble det konstatert høy-patogen aviær influensa (HPAI) i Norge. I den forbindelse ble det definert et høyrisikoområde som vedlegg til Forskrift om høypatogen aviær influensa. Dette området er nå utvidet etter påvisning hos en måke i Vestland.

Kilde: Mattilsynet