Den 3. desember varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om påvist fugleinfluensa hos en svartbak (måke) i Bergen kommune i Vestland og en kalkun og tre haner i Hå kommune i Rogaland. Svartbaken ble observert syk, mens kalkunen og hanene ble funnet døde i en kommunal fuglepark.

Kilde: Veterinærinstituttet