Det er påvist fugleinfluensa på én fugl i Nærbøparken i Hå, og parken blir stengt i dag. Fugleparken blir ikke stengt fordi det er farlig for mennesker å oppholde seg der, men for å skape ro for syke og ville fugler i parken.

Kilde: Stavanger Aftenblad