Dei godkjende kyllingbitane er produserte utan at eit einaste dyr har mist livet.
Kilde: Framtida