Konferansen ble avviklet i september 2020, og over 200 deltakere fulgte programmet «live». Daglig leder i NFL hold innlegget «Hvorfor holdes de fleste fjørfe inne – når alt håp er ute?». Se video-linken (ca 1 t ut i opptaket) samt presentasjon som er tilgjengelig via linken under.

Kilde: Rådet for dyreetikk