En løgn blir ikke sann selv om den gjentas ofte. Kritikere av norsk matproduksjon gjentar stadig at norsk husdyrproduksjon er basert på importert fôr.

Kilde: Nationen