27. november 2020 ble fugleinfluensa påvist hos en viltlevende kortnebbgås i Rogaland. Den type fugleinfluensa som nå er påvist (HPAI H5N8) er ikke farlig for mennesker, men den smitter svært lett mellom fugler.