«Norsk Kylling» bidrar til en debatt om hvordan fuglene i broilerindustrien har det. Men hvis bidraget fortsetter å være rosemalende reklame, gavner det dessverre ikke dyrene.

Kilde: Dagbladet