Veterinærinstituttet har i dag, 27. november 2020, varslet Mattilsynet om påvisning av høypatogent fugleinfluensavirus på en kortnebbgås funnet i Sandnes kommune i Rogaland. Det er første gang det er påvist høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) i Norge.

Kilde: Veterinærinstituttet