18 nye forskingsprosjekt skal bidra til å styrke berekraft og konkurransekraft i norsk jordbruk og matindustri. No får prosjekta til saman 10 millionar kroner.

Norgesfôr AS er innvilget 457 400 kr til forskningsprosjektet «Utprøving av ny fremtidig proteinråvare (melbillelarver) i fôr til kyllinger».

Kilde: regjeringen.no