Samvirket mener kjedenes egne merkevarer er den største utfordringen for Gilde og Prior. I forrige uke hadde næringskomiteen på Stortinget høring om stortingsmeldinga «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane». Flere organisasjoner deltok, deriblant Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Nortura.

Kilde: Nationen