Stortingets næringskomité startet forrige uke behandlingen av en stortingsmelding om konkurranse i dagligvarebransjen. Norges Bondelag har i sitt høringssvar fremmet seks tiltak for å redusere dagligvarekjedenes dominans i alle ledd av matproduksjonen. Laget vil korrigere maktbalansen slik at det blir mer rettferdige konkurransevilkår.

Kilde: Bondebladet