NIBIO har behov for kontakt til fjørfeprodusenter som vil bli med på et prosjekt om uttak av prøver fra vaskevann. Formålet er å dokumentere innhold av næringsstoffer i vaskevann fra fjørfeproduksjon (både fra produksjon av egg og slaktekylling).

Kilde: bondelaget.no