På Nationens førsteside fredag 30. oktober, med overskriften «Vraker kjøtt fra dyr som går på beite», kan man lese at forbrukerne velger kylling på bekostning av rødt kjøtt. Er ikke forbrukerne klar over at kjøtt fra husdyr som hovedsakelig beiter på den mest varierte plantefloraen som bare finnes i våre skogs- og fjellområder, sammen med viltkjøttet, er det sunneste og beste kjøttet som er å oppdrive?

Kilde: Nationen