Hvis Remas kylling har bedre dyrevelferd i genene, hvorfor ser ikke Mattilsynet forskjell i praksis?

Kilde: Nationen