Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden gjøre rede for Mattilsynet sin rolle og handlinger i saken om Rema-kyllingene?

Les svaret fra Landbruks- og Matministeren: Stortinget.no