Dyrevelferd handler om hvordan det enkelte dyret har det. Dyrets velferd påvirkes av helse, mulighet for å utøve naturlig atferd og emosjoner som frykt og glede. For at en kylling skal ha en god velferd, må den være fri for skader, sykdom og smerte, samt få utløp for viktige behov som å strøbade, utforske, hakke og leke, noe som også vil gi kyllingen glede.

Kilde: Animalia