Orkla fortsetter arbeidet med å sikre god dyrevelferd. I god dialog med dyrevernorganisasjoner har Orkla utarbeidet nye kriterier for innkjøp av egg og meieriråvarer.

Kilde: MyNewsDesk