En färsk livscykelanalys från forskningsinstitutet RISE visar att svenska ägg har den lägsta klimatpåverkan bland alla animaliska livsmedel. Ställt i relation till näringstäthet blir ägget ett ännu mer hållbart val.

Kilde: Livsmedel i fokus