Spørsmålet fra SV samt svaret fra Landbruks- og matministeren er nå tilgjengelig.

Kilde: Stortinget.no