Må isolasjon være en så stor del av norsk dyrehold?

Kilde: VG