Koranapandemien har ført til økt forbruk også av fjørfekjøtt. Selv i en produksjon som er markedsstyrt og avtalebasert er det vanskelig å tilpasse seg de store endringene i forbruket. Nationen skrev tidligere denne uka om at Nortura skal importere 350 tonn tonn kylling i september og oktober. 

Kilde: Landbruk24