Norsk kyllingproduksjon har generelt god dyrevelferd og dyrehelse. Krav fra norske myndigheter og tiltak bransjen selv har gjort gjennom flere år, gjør at norsk kyllingproduksjon i dag holder et høyt internasjonalt nivå.

Kilde: Nortura