En samlet landbruksnæring har inngått en frivillig klimaavtale med Regjeringen. Her er de åtte satsingsområdene som skal føre til et betydelig bidrag fra landbruket i klimadugnaden.

Kilde: Landbruk.no