Ein kombinasjon av kollagen frå restråstoff etter slakt og stoffet NADES har potensial til å behandla infiserte kroniske sår. Kollagenet Grønlien brukar i forskinga si, er framstilt av såkalla restråstoff av kalkun, altså det som tidlegare vart kalla slakteavfall.

Kilde: Forskning.no