Etter en brann i Felleskjøpet Agri sitt anlegg på Lena har det oppstått manglende tilgang på økologisk kraftfôr til fjørfe og svin. Tollen settes dermed ned på økologisk kraftfôr.

Kilde: Landbruksdirektoratet