Mattilsynet stopper muligheten til å kjøpe ikke-økologisk fôr til økologisk fjørfe eller svin etter 1. september.

Kilde: Nationen