Nå kan et slakteri på en semitrailer sørge for at langt flere høner blir mat og ikke bindemiddel i betong, som i dag.

Kilde: Forskning.no / SINTEF