Det har vært brann hos Felleskjøpets produksjonsanlegg for økologisk fôr på Lena i Toten, noe som har satt produksjonsanlegget ute av drift.