Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Helge André Njåstad (FrP) om korleis kan ein gård som Bakketun gård gå fram for å få naudsynte løyver til å produsere fleire egg.

Kilde: regjeringa.no